Geloofsbeleving en problemen staan niet los van elkaar. Hoopverlening biedt christelijke hulp en baseert zich op de Bijbel (het Woord van God). Vanuit deze achtergrond wil Hoopverlening u helpen met uw hulpvragen.

De christelijke Bijbelse principes zijn het fundament waaruit Hoopverlening werkt. Om deze reden wordt er geen gebruikt gemaakt van behandelmethoden die naar inzicht van Hoopverlening niet christelijk verantwoord zijn: zoals bijvoorbeeld hypnosetherapie.

Dit betekent niet dat alleen personen met christelijke overtuiging welkom zijn bij Hoopverlening. Hoopverlening heeft respect voor ieder mens en biedt vanuit deze overtuiging respectvolle ondersteuning aan iedereen die het anker wil uitgooien en opnieuw hoop wil vinden in het leven en van hieruit gezonde eigen keuzes wil maken.

Wanneer jijzelf christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de hulpverlener dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het belangrijk om God en je geloof te betrekken in de veranderingen die voor je liggen.

Pastoraat

Hoopverlening biedt psychosociale hulp. Dit is niet het zelfde als pastorale hulp, wat vanuit veel kerken wordt aangeboden. Hoopverlening gelooft dat psychosociale hulp en pastoraat hand in hand naast elkaar samen kunnen werken.

Veel mensen vinden het belangrijk dat het geloof en vertrouwen in God centraal staat. Ook hierin wil Hoopverlening aansluiten bij jou wensen en verlangens.

Als je vragen hebt over het geloof en de plek die God heeft in je leven, kunnen de gespreken met Hoopverlening een meer pastoraal karakter hebben.

Of het geloof in God veel of weinig betrokken wordt bij de gesprekken, is afhankelijk van het onderwerp waar over gesproken wordt en van wat jij wilt.

Geen christen?

Wanneer je geen christen bent of hier niet over wilt spreken, zal het geloof van af de kant van Hoopverlening niet besproken worden. Hoopverlening gelooft namelijk dat iedereen vrij is om zelf zijn/haar keuzes te maken en zal nooit iets opdringen of jou veroordelen.

Wanneer jij hier vragen over hebt kan dit zoals ieder ander onderwerp altijd besproken worden. Voor Hoopverlening is niets onbespreekbaar.

Keurmerk Christelijke Zorg

Hoopverlening heeft het keurmerk christelijke zorg.
Een keurmerk voor christelijke zorg? Ja, dat bestaat. Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit.
Voor meer informatie over het keurmerk christelijke zorg zie de website (ik zoek christelijke hulp)