Methoden

Hoopverlening biedt holistisch (christelijke) hulpverlening en gebruikt hierbij verschillende methodieken en theorieën in de begeleiding. Dit kan doormiddel van onder andere: gesprekken, beeldcommunicatie, lichaamsgerichte therapie (Gestalt), Transactionele Analyse (TA), Rationeel Emotieve Therapie (RET).

 

Hoopverlening beschikt over een eigen praktijkruimte. Een knus, gezellig houten tuinhuis. Hierin bent u van harte welkom. In deze beschutte omgeving wil ik graag met u onderweg gaan in het proces van herstel. Er is, wanneer dat nodig is,  ook de mogelijkheid om ambulante therapie te ontvangen. Dit betekend dat u uw huis niet uit hoeft maar dat ik bij u thuis langs kom. Binnen Bodegraven zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Hierbuiten worden er reiskosten doorberekend.

 

We starten met een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Dit is nog geen behandeling, we zullen nog niet inhoudelijk op de hulpvragen ingaan. We maken kennis en kijken of er een ‘klik’ is om samen een behandeltraject in te gaan. Wanneer we samen na het kennismakingsgesprek besluiten het traject te starten zullen we het intakegesprek plannen en hebben.

Aan de hand van het intakegesprek schrijf ik een behandelplan. Aan de hand van dit behandelplan zullen we de gesprekken vormgeven.

Samen spreken we hierbij ook evaluatiemomenten af. Op deze momenten blikken we terug op de gesprekken die zijn geweest en kijken we terug op de doelen zoals we deze hebben vastgesteld. Zo houden we goed in de gaten wat jij nodig hebt. Het is tenslotte jou traject.